top of page

Цени

sign_icon.png

Достъпът до съдържанието на Услугата се предлага въз основа на едногодишна лицензионна такса или периодична такса за по-кратък период в зависимост от избраната от вас модалност. Нашите услуги не са съвместими с Iphone.

За плащане чрез мобилен оператор, вашият телефон трябва да е съвместим, конфигуриран и активиран за WAP.

Условия за цените: фактурирани 6 лв. Плащане с ДДС по фактурата на вашия мобилен оператор, вашия доставчик на интернет услуги или платежен процесор .

.

bottom of page